KLUBOVÁ EXTRA VÝSTAVA SHAR-PEI
areál MSKS, Zbraslav u Brna
(english vesion)

11.9.2021 - CAC, Nejlepší pes, nejlepší fena, Vítěz eXtra výstavy
Udílení čekatelství šampionátů Evropské federace shar-pei klubů,
Challenge Certificate of the EFSPC

rozhodčí: Fatih ÇOKCAN (TUR)

PROGRAM:
Sobota 11.9.2021
- 08:00 Přejímka psů
- 08:30 Klubová výstava Shar-pei Club CZ, následuje bonitace, soutěže
- 10:00 Speciální výstava Moloss klubu CZ

PROPOZICE:
Informace k výstavám a propozice naleznete >zde<

PŘIHLÁŠKY:
Přihlášky k výstavám a bonitaci online přes systém DogOffice >zde< V seznamu výstav hledejte "3. KVP bez KV - shar-pei, klub 1049"

UBYTOVÁNÍ:
Ubytování lze rezervovat na webových stránkách Hotelu Harmonie, Zastávka u Brna: www.harmonie-centrum.cz

MAPA DOJEZDU:
Mapu dojezdu lze stáhnout v PDF >zde< (již brzy) nebo ji přímo naplánovat v navigaci >zde<

VÝSTAVNÍ POPLATKY:
SHAR-PEI CLUB
Bankovní spojení - Česká spořitelna, pobočka Praha 3
číslo účtu : 14132389 / 0800
variabilní symbol : 888
zpráva pro příjemce : "vaše příjmení"

  Uzávěrka
  31.8.2021 - - -
první pes 600 kč  
další psi 400 kč  
štěně, dorost 200 kč  
veteráni, čestná 200 kč  
soutěže 200 kč  

CLUB • CAC • EXTRA SHOW SHAR-PEI
area MSKS, Zbraslav near Brno (CZ)
(česká verze)

11.9.2021 - CAC CZ, Best male, Best female, eXtra winner
Certificate for the Champion of European Federation of Shar-pei clubs,
Challenge Certificate of the EFSPC

judge: Fatih ÇOKCAN (TUR) 

PROGRAM:
Saturday 11.9.2021
- 08:00 check-in, veterinary control
- 08:30 Club show Shar-pei CLub CZ, and after that all contests
- 10:00 Special show of Moloss Club CZ

INFORMATION:
Information on exhibitions and propositions can be found >here<

REGISTRATION:
Applications for shows via the online system DogOffice >here< In the list of exhibitions search for "3. KVP bez KV - shar-pei, klub 1049"

ACCOMMODATION:
Accommodation can be booked on the website of the Harmonie Hotel, Zastávka near Brno: www.harmonie-centrum.cz

ARRIVAL MAP:
The arrival map can be downloaded in PDF >here< (soon) or schedule it directly in the navigation >here<

ENTRY FEES:
SHAR-PEI CLUB
Bank - Ceska sporitelna, Praha 3
IBAN : CZ84 0800 0000 0000 1413 2389
BIC : GIBACZPX
message for us : "your surname"

  Deadline
  31.8.2021 - - -
1st dog  30 eur  
other dogs  20 eur  
baby, puppy  10 eur  
veterans, honor  10 eur  
contests  10 eur  

PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2021

11.9.2021   Klubová eXtra výstava s udílením Vítěze eXtra výstavy a čekatelství CC EFSPC

11. - 13.6.2021 Víkendové setkání a klubové výstavy shar-pei
12.6.2021   Klubová výstava s udílením Klubových vítězů
13.6.2021   Klubová výstava 

1.10.2021   Speciální výstava s udílením Vítězů speciální výstavy a čekatelství EFSPC
(Speciální výstava je pořádána při Světové výstavě psů v Brně. Dne 30.9.2021 se koná Mezinárodní výstava a dne 2.10.2021 se koná Světová výstava pro plemeno shar-pei)

  

Děkujeme sponzorům klubových akcí pro rok 2020 :

 

Dále děkujeme za finanční dar na zakoupení výstavního rozkládacího stanu panu Daliborovi Dimitrivovi. Za věcné dary pro klubové výstavy děkujeme chovatelské stanici HASTY PEI, pan Zdeněk Hastrman a chovatelské stanici ORIKOU, pan Vladimír Vondrák.  


Další výstavy v České republice najdete na webu Českomoravské kynologické unie www.cmku.cz . Výstavy v zahraničí najdete na webu Federation Cynologique Internationale www.fci.be .