VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ A KLUBOVÉ VÝSTAVY SHAR-PEI
chatová osada VIŠŇOVÁ, Roztoky 131, Křivoklát
(english vesion)

12.6.2021 KLUBOVÁ VÝSTAVA - CAC, Klubový vítěz, bonitace
rozhodčí: Lenka Fairaislová

13.6.2021 KLUBOVÁ VÝSTAVA - CAC, Nejlepší pes, nejlepší fena
rozhodčí: Karel Klobása

PROGRAM:
Pátek 11.6.2021
- příjezd a ubytování
- Večer posezení s přáteli, volná zábava

Sobota 12.6.2021
- ranní rozcvička, snídaně, venčení kolem řeky
- 09:00 Přejímka psů
- 10:00 Klubová výstava, následuje bonitace, předání pohárů a diplomů vítězům soutěže TOP SHAR-PEI a Klubovým šampiónům.
- 15:00 Členská schůze Shar-pei clubu
- Večer posezení s přáteli, volná zábava

Neděle 13.6.2021
- ranní rozcvička, snídaně, venčení kolem řeky
- 09:00 Přejímka psů
- 10:00 Klubová výstava

PROPOZICE:
Informace k výstavám a propozice naleznete >zde<

PŘIHLÁŠKY:
Přihlášky k výstavám a bonitaci online přes systém DogOffice >zde< V seznamu výstav hledejte "KVP s KV - shar-pei, klub 1049" / "KVP bez KV - shar-pei, klub 1049" / "Bonitace - shar-pei"

UBYTOVÁNÍ:
Ubytování lze rezervovat na webových stránkách Chatové osady Višňová-Hájek: www.visnova-hajek.cz

MAPA DOJEZDU:
Mapu dojezdu lze stáhnout v PDF >zde< (již brzy) nebo ji přímo naplánovat v navigaci >zde<

VÝSTAVNÍ POPLATKY:
SHAR-PEI CLUB
Bankovní spojení - Česká spořitelna, pobočka Praha 3
číslo účtu : 14132389 / 0800
variabilní symbol : 888
zpráva pro příjemce : "vaše příjmení"

  I. uzávěrka 4.6.2021 II. uzávěrka 30.8.2020
  pouze jedna výstava obě výstavy pouze jedna výstava obě výstavy
první pes 600 kč 1100 kč 800 kč 1500 kč
další psi 400 kč 700 kč 600 kč 1100 kč
štěně, dorost 200 kč 350 kč 300 kč 550 kč
veteráni, čestná 200 kč 350 kč 300 kč 550 kč
soutěže 200 kč 350 kč 300 kč  550 kč 

CLUB • CAC • SHOWS & WEEKEND MEETING SHAR-PEI
summer camp VIŠŇOVÁ, Roztoky 131, Křivoklát
(česká verze)

12.6.2021 CLUB SHOW - CAC CZ, Club winner
judge: Lenka Fairaislova (CZ)

13.6.2021 CLUB SHOW - CAC CZ, Best male, Best female
judge: Karel Klobasa (CZ)

PROGRAM:
Friday 11.6.2021
- arrival and accommodation
- Evening sitting with friends, free fun

Saturday 12.6.2021
- morning warm-up, breakfast, walking around the river
- 09:00 check-in, veterinary control
- 10:00 Club show, and after that all contests
- Evening sitting with friends, free fun

Sunday 13.6.2021
- morning warm-up, breakfast, walking around the river
- 09:00 check-in, veterinary control
- 10:00 Club show

INFORMATION:
Information on exhibitions and propositions can be found >here<

REGISTRATION:
Applications for shows via the online system DogOffice >here< In the list of exhibitions search for "KVP s KV - shar-pei, klub 1049" / "KVP bez KV - shar-pei, klub 1049"

ACCOMMODATION:
Accommodation can be booked on the website of the Summer camp Višňová-Hájek: www.visnova-hajek.cz

ARRIVAL MAP:
The arrival map can be downloaded in PDF >here< (soon) or schedule it directly in the navigation >here<

ENTRY FEES:
SHAR-PEI CLUB
Bank - Ceska sporitelna, Praha 3
IBAN : CZ84 0800 0000 0000 1413 2389
BIC : GIBACZPX
message for us : "your surname"

  I. deadline 4.6.2021 II. deadline 30.8.2020
  only one show both shows only one show both shows
1st dog  30 eur 56 eur 40 eur 76 eur
other dogs  20 eur 36 eur 30 eur 56 eur
baby, puppy  10 eur 18 eur 14 eur 26 eur
veterans, honor  10 eur 18 eur 14 eur 26 eur
contests  10 eur 18 eur 14 eur 26 eur

PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2021

11. - 13.6.2021 Víkendové setkání a klubové výstavy shar-pei
12.6.2021   Klubová výstava s udílením Klubových vítězů
13.6.2021   Klubová výstava 

1.10.2021   Speciální výstava s udílením Vítězů speciální výstavy a čekatelství EFSPC
(Speciální výstava je pořádána při Světové výstavě psů v Brně. Dne 30.9.2021 se koná Mezinárodní výstava a dne 2.10.2021 se koná Světová výstava pro plemeno shar-pei)

  

Děkujeme sponzorům klubových akcí pro rok 2020 :

 

Dále děkujeme za finanční dar na zakoupení výstavního rozkládacího stanu panu Daliborovi Dimitrivovi. Za věcné dary pro klubové výstavy děkujeme chovatelské stanici HASTY PEI, pan Zdeněk Hastrman a chovatelské stanici ORIKOU, pan Vladimír Vondrák.  


Další výstavy v České republice najdete na webu Českomoravské kynologické unie www.cmku.cz . Výstavy v zahraničí najdete na webu Federation Cynologique Internationale www.fci.be .