Šarpej je plemeno, jehož kořeny jsou pohřbeny hluboko pod nánosem času.

Jeho předkové bezpochyby pochází z doby dynastie Han (2.stol.n.l.) a za místo jeho vzniku se považuje okolí městečka Dah-Let v provincii Kwun Tung na pobřeží Čínského moře. Jiné prameny hledají kolébku tohoto zvláštního plemene v severní Číně nebo Tibetu. Jak to bylo doopravdy již dnes nikdo nezjistí, ale příbuznost šarpejů se psy, kteří se před dvěma tisíci let v čínské oblasti vyskytovali, je nepochybná.

V hrobkách nalezené malby a sošky (např. pes z čínské hrobky, součást kolekce Anery Brundage v muzeu asijského umění v San Francisku) znázorňují psy s typickými znaky šarpejů - hroší tlamou, malýma klopenýma ušima, volnou kůží a modrým jazykem a sliznicemi tlamy - i když byli tito psi až 3x těžší než dnešní šarpejové (60-70 kg) a znatelně větší.

Šarpejové nebyli psi paláců, jejich domovem je čínský venkov. Proto byl jejich život těžký a mnoho nechybělo k tomu, aby úplně zanikli.

Čínští venkované užívali šarpeje ke hlídání stád a svých obydlí a je pravděpodobné, že je i pojídali. Dali jim také jejich jméno - shar-pei znamená v čínštině "písková srst" - ne smad pro žlutou barvu, která je pro plemeno typická, ale pro zvláštní charakter srsti, která má být krátká a tvrdá, že na pohmat připomíná smirkový (pískový) papír.

Volná kůže, hluboko posazené oči a malé, těžko zranitelné uši, to byly vlastnosti, které přímo předurčovaly šarpeje stát se také výborným pomocníkem při lovu velké zvěře a později i typickým plemenem pro psí zápasy. Tak, jak se snadno šarpejové naučili lovit medvědy a jeleny, tak "lovili" i jiné psy - dodnes jim nedělá potíže, když je jiný pes chytí, otočit se bleskurychle ve volné kůži a zakousnout se mu tam, kde to nejméně čeká.

Katastrofou byl pro všechny psy v Číně a tedy i pro šarpeje, nástup komunismu k moci.

Psi, jako největší potravní konkurenti obrovského čínského národa, museli první ze společnosti zmizet - a zmizeli tak dokonale, že například šarpejové byli zredukováni téměř na nulu. Takto beznadějně vypadala situace, když se v 70. letech zčal pan Matgo Law z Honkongu zajímat o záchranu tohoto starého plemene.

Na čínském venkově, na Taiwanu a v Honkongu našel žalostné zbytky šarpejů, na kterých založil svůj chov (CH.S.Down Homes).

Záchranou šarpejů bylo to, že se Matgo Law po obnovení diplomatických styků mezi Čínou a USA v roce 1972 obrátil s prosbou o pomoc na americkou kynologickou veřejnost dopisem, který zaslal časopisu "Dogs". O problém šarpejů se začali zajímat mnozí z amerických milovníků psů a bezprostředně poté byli šarpejové importováni do USA - první do chovu manželů Albrightových, v jejichž CH.S. Ho-Wun se také v prosinci 1974 narodil první vrh šarpejů mimo Čínu.

V USA jsou šarpejové organizováni v Chinese Shar-pei Club of America (CSPCA), který byl v roce 1992 přijat do amerického Kennel clubu (AKC).

Do Evropy se šarpejové dostali v roce 1979 a to do Německa.

Joachim Weinberg a Linda Reinelt dovezli první pár, černého psa Bedlams Lover Boy a černou fenu Bedlams Love Song z USA.

Za nimi následovaly v roce 1980 importy z chovu Matgo Lawa z Honkongu - krémový pes Down Homes Cream Zulu a feny Down Homes Bang-Bang a Down Homes Pak Pak Chu a další import z USA, černá fena Albright s Ho-Wun Bles.

První vrh v Evropě se narodil roku 1980 feně Bedlams Love Song.

Do Anglie byli první šarpejové dovezeni v roce 1981 z USA - pes Heathstyle Dandelion, za ním pak z Honkongu fena Down Homes Junoesque. V roce 1982 se jim narodil první vrh, pět psů, ze kterého pochází i slavný Heathstyle Dragonwort. V roce 1983 byl založen Club Chinese Shar-Pei a v roce 1987 bylo toto plemeno přijato do evidence anglického Kennel clubu.

Prvním šarpejem tehdejšího socialistického sektoru byla v květnu z Dánska importovaná černá roční fena Fallohide Shanghaj Lily. Dala základ chovu šarpejů u nás a svým prvním vrhem roku 1987 v CH.S.Bullit pana T.Petruse odstartovala populační explozi, která v tomto plemeni nemá v Evropě obdoby.

V současné době se šarpejové sdružují ve třech klubech: Exotic club a Klub chovatelů málopočetných dogovitých psů jsou kluby sdružené s jinými plemeny. Jediným specializovaným klubem je Shar-pei club.

I když do dnešního dne bylo v Čechách odchováno přes 4.000 šarpejů, stále se jedná o plemeno opředené spoustou pověr, pomluv a nepochopení.

Stejně jako u jiných populárních plemen převážila totiž komerční stránka nad chovatelstvím. Výsledkem je velké množství průměrných a podprůměrných jedinců. Situaci kolem šarpejů ještě více zkomplikovala změna standardu s nepřeberným množstvím jeho výkladu.

Jaký tedy šarpej má opravdu být? Má to být exotický pes, který upoutá Vaši pozornost svýn charakteristickým vzhledem : typickou "hroší" tlamou, malýma přilehlýma ušima, hluboko usazeným okem, fialovým jazykem a hlavně volnou kůží, která u dospělých jedinců zůstává při zachování biologického zdraví.

Naše díky proto patří všem, kdo se poctivě přičinili o rozvoj chovu šarpejů v Čechách a přispěli k uchování tohoto prazvláštního plemene pro budoucnost.

Ing. Hana Petrusová

Tvorba stranek pro chovatele